Svetujemo pri sestavljanju pogodb o zaposlitvi, v disciplinskih zadevah, v postopkih rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, v postopkih spremembe delodajalca kot tudi v vseh drugih delovnopravnih zadevah. Pripravljamo interne splošne pravne akte in druge delovnopravne listine. Delodajalce zastopamo v delovnih sporih in drugih delovnopravnih postopkih.