adebevec

Področja:
civilno pravo, gospodarsko pravo, nepremičninsko pravo, pravdni in izvršilni postopek

Izobrazba:
univ. dipl. pravnik – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2011)

Jeziki:
hrvaški
angleški
nemški
ruski