Sestavljamo najrazličnejše gospodarske pogodbe, pogodbe o prenosu terjatev ali obveznosti, vključno z zastavo terjatve in odstopom terjatve v zavarovanje, pogodbe v zvezi s premičninami, vključno s posestno in neposestno zastavo, ter druge pogodbe, pripravljamo pravna mnenja in svetujemo glede civilnopravnih zadev.