ajanezic

Področja:
gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, konkurenčno pravo, tržno pravo in pravo oglaševanja

Izobrazba:
tečaj ameriškega prava in pravnih institucij v Salzburgu, Avstrija (1990)
tečaj mednarodnega zasebnega prava v Haagu, Nizozemska (1985)
univ. dipl. pravnica – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (1983)

Jeziki:
angleški
nemški
hrvaški
srbski