ajanezic

Aleksandra Janežič

Odvetnica in patentna zastopnica, Evropska zastopnica za znamke
Področja: 
gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, konkurenčno pravo, tržno pravo in pravo oglaševanja

Več →

ajarkovic

Andrej Jarkovič

Odvetnik, Mediator
Področja:
arbitražno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, konkurenčno pravo, nepremičninsko pravo, pravdni in izvršilni postopek, tržno pravo in pravo oglaševanja

Več →

Področja:
civilno pravo, gospodarsko pravo, nepremičninsko pravo, pravdni in izvršilni postopek

Več →

Urša Demšar

Odvetniška pripravnica
Področja:
civilno pravo, tržno pravo, delovno pravo, pravdni postopek, upravni postopek

Več →