ajarkovic

Področja:
arbitražno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, konkurenčno pravo, nepremičninsko pravo, pravdni in izvršilni postopek, tržno pravo in pravo oglaševanja

Izobrazba:
letni semester iz ameriškega prava in pravnih institucij, Univerza v Madisonu, ZDA (2001)
univ. dipl. pravnik – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (1992)

Jeziki:
nemški
angleški
hrvaški
srbski