Urša Demšar

Področja:
civilno pravo, tržno pravo, delovno pravo, pravdni postopek, upravni postopek

Izobrazba:
mag. prava – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2021)

Jeziki:
angleščina
francoščina