Svetujemo na področju pravic intelektualne lastnine. Sestavljamo pogodbe glede pravic industrijske lastnine ter avtorskih pravic, opravljamo skrbne preglede na področju pravic intelektualne lastnine in izdelujemo pravna mnenja. Stranke zastopamo v sodnih in upravnih postopkih v zvezi s kršitvami pravic kot tudi v postopkih v zvezi z registracijo in vzdrževanjem pravic pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Uradom za usklajevanje na notranjem trgu, pristojnem za intelektualno lastnino v Evropski uniji (UUNT), ter pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino WIPO.