Ukvarjamo se z ustanavljanjem vseh oblik gospodarskih družb in drugih subjektov (sestavljamo družbene pogodbe, akte o ustanovitvi gospodarskih družb in zavodov, statute), z njihovimi statusnimi spremembami ter drugimi vprašanji korporacijskega prava. Pripravljamo gospodarske pogodbe, opravljamo skrbne pravne preglede gospodarskih družb in svetujemo glede drugih vprašanj, ki se navezujejo na gospodarsko pravno področje. Stranke zastopamo v postopkih pred inšpekcijskimi in drugimi organi ter v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije.