ajanezic

Područja:
trgovačko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, pravo konkurencije, tržišno pravo i pravo oglašavanja

Obrazovanje:
Tečaj američkog prava i pravnih institucija u Salzburgu, Austrija (1990.)
Tečaj međunarodnog privatnog prava u Haagu, Nizozemska (1985.)
Dipl. pravnica – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani (1983.)

Jezici:
Engleski
Njemački
Hrvatski
Srpski