Bavimo se osnivanjem svih oblika trgovačkih društava (sastavljanje društvenih ugovora, akata o osnivanju, statuta), statusnim promjenama istih i ostalim pitanjima korporacijskog prava. Pripremamo trgovačke ugovore, provodimo pravni due diligence trgovačkih društava i savjetujemo u svezi s ostalim pitanjima koja se odnose na trgovačko pravno područje. Bavimo se osnivanjem svih oblika trgovačkih društava i ostalih subjekata (sastavljamo društvene ugovore, akte o osnivanju trgovačkih društava i zavoda, statute), statusnim promjenama istih te ostalim pitanjima korporacijskog prava. Sastavljamo trgovačke ugovore i provodimo pravni due diligence trgovačkih društava. Stranke zastupamo u postupcima pred inspekcijskim i drugim tijelima te u postupcima stečaja, prisilnog namirenja i likvidacije.