Sastavljamo različite trgovačke ugovore, ugovore o ustupu potraživanja ili obveza, uključujući zalog potraživanja, i ustupu potraživanja kao sredstvu osiguranja, ugovore u svezi s pokretninama, uključujući zalog pokretnina i nekretnina te ostale ugovore, pripremamo pravna mišljenja i savjetujemo u svezi s građanskopravnim sporovima.