Savjetujemo i sastavljamo ugovore o prijenosu prava vlasništva na nekretninama (ugovore o kupoprodaji, darovne ugovore, ugovore o zamjeni), ugovore o ostalim stvarnim pravima (služnost, pravo iskorištavanja zgrade, založno pravo) te ugovore o najmu i ostale ugovore, nudimo pravnu podršku kod ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola te u postupcima za ishođenje raznih suglasnosti. Stranke također zastupamo u zemljišnoknjižnim postupcima pred sudovima.