Sudovi

Slovenija

 1. Ustavni sud RS
 2. Vrhovni sud RS

Europska unija

 1. Europski sud za ljudska prava
 2. Sud Europske unije – CURIA

Registri i propisi

 1. Ajpes – Agencija RS za javnopravne evidencije i usluge
 2. Pravno-informacijski sustav RS
 3. Službeni list RS
 4. Odvjetnička tarifa

Institucije

Opće ustanove

 1. Banka Slovenije
 2. Državni zbor RS

Strukovne komore & udruge

 1. Odvjetnička komora Slovenije
 2. Javnobilježnička komora Slovenije
 3. Komora sudskih izvršitelja Slovenije

 

 1. Gospodarska komora Slovenije
 2. Slovenska komora oglašivača
 3. Trgovinska komora Slovenije

Intelektualno vlasništvo

 1. Ured RS za intelektualno vlasništvo
 2. Ured za harmonizaciju na unutarnjem tržištu EU (zaštitni znakovi i modeli) UHNT (OHIM)
 3. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo WIPO

E-uprava