Stranke zastupamo te ih pravno savjetujemo u prethodnim postupcima mirnog rješavanja sporova (medijacijama), u parničnim te ovršnim postupcima.