stanko

Področja:
civilno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo, nepremičninsko pravo, pravdni in izvršilni postopek, upravno pravo

Izobrazba:
univ. dipl. pravnica – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2006)

Jeziki:
nemški
angleški
francoski